Reportáž CNN Prima News z cyklu Zlaté české ručičky ze dne 13. 7. 2021.

CNN Prima News report from the Golden Czech Hands series from 7. 13. 2021.


Reportáž pořadu CNN Prima News ze dne 17. 9. 2021 o padesátiletém výročí našeho kina.

A report by CNN Prima News on September 17, 2021 about the fiftieth anniversary of our cinema.


Rekonstrukce filmového projektoru Zeiss-Ikon Favorit 70 z roku 1967. Projektor byl v roce 2019 opraven v kině Centrum Panorama ve Varnsdorfu a bude spolu s druhým strojem využíván pro příležitostné promítání 70mm filmů v zahradním kině, zejména v rámci pravidelného 70mm Weekendu Varnsdorf.

Reconstruction of the Zeiss-Ikon Favorit 70 film projector from year 1967. This projector has been repaired at the cinema Centrum Panorama in Varnsdorf in 2019 and will be used together with a second machine for occasional screening of 70mm movies in the garden cinema, mainly as part of the regular 70mm Weekend Varnsdorf.

Rekonstruktion des Filmprojektor Zeiss-Ikon Favorit 70 aus dem Jahr 1967. Dieser Projektor wurde im Kino Centrum Panorama in Varnsdorf in Jahr 2019 repariert und wird zusammen mit einer zweiten Maschine für die gelegentliche Vorführung von 70-mm-Filmen im Gartenkino eingesetzt, hauptsächlich als Teil des regulären 70mm Weekend Varnsdorf.


Dokument o historii i současnosti kina Centrum Panorama ve Varnsdorfu v roce 2018 a o 70mm Weekendu.

Documentary about history and present of the cinema Centrum Panorama in Varnsdorf in year 2018 and about 70mm Weekend.


Dokument z roku 2006 o koupi a rekonstrukci kina Centrum Panorama v severočeském Varnsdorfu. Dokument popisuje události od koupě kina v roce 2001 až do jeho znovuotevření v roce 2005, po zhruba 15 letech chátrání.

Documentary video from year 2006 about the purchase and reconstruction of the cinema Centrum Panorama in Varnsdorf, North Bohemia. The documentary describes events from the purchase of a cinema in 2001 until its reopening in 2005, after about 15 years of deterioration.

Proč k nám?

Panoramatické plátno subjektivně působí při projekci širokoúhlého filmu až monumentálním dojmem, který nezažijeme v žádném ze současných ale ani bývalých pražských kin, včetně tolik vzpomínané legendární Alfy na Václavském náměstí. Celý objekt navíc vyzařuje velmi příjemnou atmosféru.

Stručně řečeno: “Cítíte se zde jako v klasickém kině.

Projekt digitalizace Kina Centrum Panorama Varnsdorf dle standartu DCI podpořili : Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Město Varsndorf.